Covid-19

Vad gör vi?

Vi följer aktivt Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande restaurangbranschen. Vi har även utökat våra rengöringsrutiner oftare med extra fokus på bestick, handtag och övrig hygien. Vår personal håller avstånd så gott det går och vi har dessutom installerat plexiglas mellan borden. I allra största mån placerar vi sällskap med avstånd från varandra.

Vad kan jag göra?
Se till att använd handsprit före förtäring och hosta och nys i armvecket. Håll avstånd så kan vi tillsammans återgå till en normal vardag.

Har du några frågor eller funderingar?
Kontakta oss via info@thesteakhouse.se eller ring oss om du har några frågor gällande vår hantering av Covid-19.

Tack för att du håller dig säker och hjälper oss att stoppa smittspridningen av Covid-19.